L e s voorwaarden

 

 

         Er worden vaste lestijden afgesproken.

 

         De lessen worden 1 maal per week gevolgd; in overleg kan hiervan afgeweken worden.

 

         In de schoolvakanties wordt geen les gegeven.

 

         Als schoolvakanties worden de vakanties aangehouden zoals die gelden in de gemeente Sint-Michielsgestel.

 

         Bij ziekte of verzuim van de leerling blijft het lesgeld verschuldigd. Als een leerling langdurig ziek is, is na twee weken geen lesgeld meer verschuldigd.

 

          Lessen die door de leerling worden verzuimd (overslaan of afbellen van de les om welke reden dan ook) kunnen niet worden ingehaald of verzet. Als er lestijd vrijkomt (bijvoorbeeld als er een andere leerling uitvalt) kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

 

         Wanneer de leraar verhinderd is wordt de les op een ander tijdstip in de betreffende week gegeven.

Is dit echter niet mogelijk dan is geen lesgeld verschuldigd.

 

         De lesperiode wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

 

         Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, dit in onderling overleg.

 

         In overleg kan van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken.

 

 

 

 

Hopend op een goede samenwerking,

Wim Cooijmans